ล้วงงบฯ ปี 60 กทม. ตะลึง!ตกแต่งห้องทำงานผู้บริหารฝ่ายการเมือง-ขรก.ประจำ 488 ล้าน
 หน้าแรก  เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก      
ลงประกาศฟรี  |  

 
Column Update!
พบหมุด "คณะราษฎ...
ภาพจากเพจ "หมุดคณะราษฎร"      &...
“กษัตริย์จิกมี” ให้ท...
“กษัตริย์จิกมี” ให้วัดทั่วประเทศภูฏานจัดพิธีสวดมนต์เป็น...
ศาลถอนประกัน “ตู่” ส...
ศาลอาญาตัดสินเพิกถอนปล่อยตัวชั่วคราว “จตุพร” พูดออกรายก...
เด้งไว้ก่อน! สั่งย้า...
แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งย้ายนายทหารยศพันเอกที่ปรากฏในคลิป ข่ม...
พิรุธ!!?? ร.ต.อ. ขาย...
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -ตรงนี้แสดงให้เห็นว่า การซื้อขายตำแห...
ไฮโซสับขาหลอก จัดงาน...
ฉาว วงการไฮโซ! สมาคมศิษย์เก่า ม.ดัง ผนึกกำลังกับออแกไนซ์...
ตร.แจ้งข้อหา หญิงไก่...
นางมณตา หยกรัตนกาญ หรือนางไก่ เดินทางไปที่กองบังคับการปร...
ขวัญชัย โผล่มอบตัว อ...
อุดรธานี - “ขวัญชัย” โผล่มอบตัวต่อ ผบ.มทบ.24 แล้วบ่ายวัน...
ศึกใหญ่ ประยุทธ์ แลก...
เมืองไทย 360 องศา           &nb...
เครือข่ายแม้วแท็กทีม...
เมืองไทย 360 องศา           &nb...
หน้าแรก » ข่าวเด่น ประเด็นร้อน
เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 06:09:11 PM
875 view | 0 comment
Bookmark and Shareล้วงลึกงบฯ 8 พันล้าน สำนักโยธา กทม. หลังราชกิจจาฯ ประกาศงบรายจ่าย กทม. 7.5 หมื่นล้าน ปี 2560 มีผล พบเป็นงบฯ “ตกแต่งภายใน” ห้องทำงาน ภายใน TOWER 1 กทม. 2 (ดินแดง) สำหรับผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง กว่า 277 ล้านบาท ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการประจํา 211 ล้านบาท งบฯ จ้างที่ปรึกษาโครงการสํารวจสภาพถนน-สะพานของ กทม.119 ล้านบาท ด้านกองคลัง กทม.เผยเงินจัดเก็บภาษี-ค่าธรรมเนียม ปี 59 กระฉูด! 71,775.78 ล้านบาท เกินเป้า 1,775.78 ล้านบาท
       
        วันนี้ (7 ต.ค.) มีรายงานว่า การประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2559 ที่มีนางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธาน ได้รับรายงานรายรับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประมาณการไว้ที่ 70,000 ล้านบาท ปรากฏว่าสามารถจัดเก็บได้จริง จำนวน 71,775.78 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่คาดไว้ แบ่งเป็นรายได้ที่ กทม.จัดเก็บเอง 17,232.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.01 และเป็นรายได้ที่ส่วนราชการอื่นเก็บ 54,543.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.99
       
        สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครประมาณการรายรับอยู่ที่ 76,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่ กทม.จัดเก็บเอง 20,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.32 และเป็นรายได้ที่ส่วนราชการอื่นเก็บ 56,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.68 ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงให้ครบถ้วน และเร่งรัดและจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าบริการ และค่าปรับ เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย ให้ถูกต้องและครบถ้วน ฯลฯ ตลอดจนให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการบูรณาการร่วมกันภายในเขตเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย
       
        ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับอัตราภาษีป้าย เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะรวมถึงป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล เช่น ป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ และกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้จากภาษียาสูบและค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม รวมทั้งปรับอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ จากลิตรละ 5 สตางค์ เป็นลิตรละ 10 สตางค์
       
        วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ลงนามโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน 75,058,404,500 บาท ทั้งนี้ พบว่าเป็นงบกลาง รวม 13,588,494,100 บาท เงินสํารองจ่ายทั่วไป 750,000,000 บาท กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 300,000,000 บาทกรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม 100,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. 40,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งก่อสร้าง 400,000,000 บาท
       
        ส่วนประเด็นที่มีการฟ้องร้องกันในส่วนของ “เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบํานาญของกรุงเทพมหานคร” พบว่ามีการจัดสรรไว้ 233,000,000 บาท
       
        ทั้งนี้ยังพบว่า หน่วยงานที่ได้รับงบฯ มากที่สุด คือ สํานักการโยธา ได้รวม 8,241,910,500 บาท โดยมีโครงที่น่าสนใจ เช่น จัดสรรไว้ เพื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 3) และอาคารประกอบ 217,800,000 บาท โครงการก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ในส่วนของผู้บริหาร ฝ่ายการเมืองและสํานักงาน สนับสนุน 277,380,000 บาท โครงการก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ส่วนสํานักงานทั่วไป และองค์ประกอบเสริม 89,660,000 บาท โครงการก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ส่วนผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการประจํา ส่วนรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสํานักงานสนับสนุน 211,800,000 บาท และโครงการก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคารหอประชุม สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 53,660,000 บาท
       
        โดยยังพบว่าเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา) 26,970,000 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจ และออกแบบ สะพานคนเดิน และทางจักรยาน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช 29,620,500 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา และจัดทําระบบ การบริหารงานบํารุงรักษาทาง และสะพานของ กรุงเทพมหานคร 49,964,000 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล สภาพถนนและสะพาน ของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้าง และบูรณะถนน 119,600,000 บาท
       
        พบว่า งบประมาณในส่วนของสํานักการระบายน้ำ รวม 5,881,899,000 บาท เช่น โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 550,000,000 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 13,950,000 บาท ยังพบว่าเป็นงบฯ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3,569,555,600 บาท
       
        ส่วนงบสํานักเทศกิจ รวม 193,836,000 บาท เป็นแผนด้านการรักษาความสะอาด 37,520,800 บาท ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน 577,417,000 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน 246,588,200 บาท และรายจ่ายพิเศษจํานวน 330,828,800 บาท ประกอบด้วย สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รวม 285,450,000 บาท สํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รวม 287,131,000 บาท
       
        อ่านฉบับเต็มเผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/226/1.PDF
Tags:ล้วงงบฯ, ปี 60, กทม., ตะลึง,!ตกแต่ง,ห้องทำงาน,ผู้บริหาร,ฝ่ายการเมือง,ขรก.,ประจำ, 488, ล้าน

ยังไม่มีความคิดเห็น

 ศูนย์กลางสถิติ

ศูนย์กลางสถิติ หัวข้อใหม่ที่ยังไม่ได้อ่าน มีใครบ้างที่ออนไลน์

จดหมายและข่าว

ส่งข้อความ

เมนู

หน้าแรก ลงประกาศ โฆษณาฟรี (ซื้อ-ขาย) สมัครสมาชิกฟรี-ลงทะเบียน
ติดต่อ admin email:winchaiyo@hotmail.co.th Tel 081-264-1910 facebook:dogsman smile

[[กลับขึ้นข้างบน]]